Lublin, 4 października 2018 r.

Szanowny Pan
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

PRZECIW HOMOTERROROWI I EPATOWANIU SEKSUALNOŚCIĄ

My niżej podpisani zabieramy głos w obronie porządku i pokoju społecznego oraz dobrych obyczajów w życiu zbiorowym. Podstawą, wręcz niezbędnym warunkiem tego ładu publicznego powinna być nienaruszalna zasada, że seksualność, płciowość należy do sfery prywatnej, intymnej człowieka i nie należy jej eksponować i upubliczniać.

Jesteśmy też przekonani, że w Polsce homoseksualistom nie dzieje się żadna krzywda, osoby o tych preferencjach korzystają z pełni praw obywatelskich – zarówno politycznych, jak i cywilnych czy gospodarczych. Dlatego też uważamy, że manifestacje niektórych środowisk homoseksualnych służą nie tyle debacie, co prowokacji, konfrontacji, wywoływaniu niepokojów społecznych i awantur. Doświadczenie pokazuje też, że tzw. „marsze równości” przeradzają się w widowiska niezwykle wulgarne, wyuzdane, wręcz obsceniczne.

Dlatego wzywamy Prezydenta Miasta Lublina, p. dr Krzysztofa Żuka do wydania decyzji ZAKAZUJĄCEJ wspomnianej manifestacji homoseksualistów. Pan Prezydent nie może i nie powinien zasłaniać się brakiem możliwości prawnych wydania takiej decyzji. W artykule 14 Prawa o zgromadzeniach wyraźnie jest napisane, że: „Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia […] jeżeli: […] zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne”. Tymczasem właśnie przepisy karne Kodeksu wykroczeń zawierają cały dział wykroczeń „przeciwko obyczajności publicznej”. W artykule 140 tegoż Kodeksu czytamy, że podlega karze: „kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku”.

Apelujemy więc do prezydenta Żuka, aby nie dopuścił, by w Lublinie zostało złamane prawo dotyczące „obyczajności publicznej” i miały miejsce wulgarne, wyuzdane i nieobyczajne zachowania publiczne.

dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM w Poznaniu, muzykolog
dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL, literaturoznawca
dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL, filozof
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, historyk
dr hab. Cezary Taracha, historyk
dr hab. Paweł Skrzydlewski, filozof
dr Artur Mamcarz-Plisiecki, polonista i prawnik
dr Robert Derewenda, historyk
dr Pablo de la Fuente, historyk
dr hab. Przemysław Czarnek
Mirosław Król, historyk
Radosław Brzózka, teolog
Marcin Jakóbczyk, prawnik

Najnowsze wydarzenia

Nowe wydanie Zeszytów Społecznych KIK (21)

O nas

Nasze publikacje