prof. Cezary Taracha

Cezary Taracha – ukończył historię (1989) i historię sztuki (1992) na KUL. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 na podstawie rozprawy pt. Rzeczpospolita, Europa i Świat w oczach hiszpańskiego ilustrado. Ambasada Pedro Arandy w Polsce 1760-1762/64. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Wiesław Müller. Habilitował się w 2005 na podstawie pracy dotyczącej hiszpańskiego wywiadu w XVIII wieku.

Publikuje książki dotyczące przede wszystkim historii Hiszpanii, relacji polsko-hiszpańskich, historii dyplomacji i wywiadu, a także historii regionalnej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce (OBTA UW), w Hiszpanii (Logroño, Valladolid, Murcia, Madryt) i Ameryce Pd. (Valparaíso). Był współzałożycielem Towarzystwa Hiszpańsko-Polskiego KUL w 1989 i Lubelskiego Towarzystwa Gitarowego w 1992.

Jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hiszpańsko-Polskiego w Lublinie (od 2004). Organizator (od 2001) „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy. Inne jego zainteresowania to: literatura, malarstwo, sport, turystyka górska.

W październiku 2008 (27-28 X) zorganizował polsko-hiszpańską konferencję: „W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki państwa” – KUL 27-28 X 2008, w której uczestniczyli m.in. naukowcy z Universidad de la Rioja (w Logroño) i Instytutu wywiadu (Instituto de Inteligencia) Uniwersytetu Karola III w Madrycie (w tym Diego Navarro Bonilla), oraz naukowcy polscy jak dr Piotr Napierała (UAM).