Władze

Zarząd

Prezes – prof. Mieczysław Ryba
Wiceprezes – prof. Mirosław Piotrowski
Wiceprezes – prof. Cezary Taracha
Sekretarz – Leszek Gregorowicz
Skarbnik – mgr Radosław Brzózka
Członek Zarządu – dr hab. Przemysław Czarnek
Członek Zarządu – dr Leszek Pietrzak
Członek Zarządu – mgr Mirosław Król
Członek Zarządu – mgr Marek Czernecki
Członek Zarządu – mgr Marek Wójtowicz