dr Wojciech Michalski: Biblioteka dawnego klasztoru bernardynów w Lublinie i wybrane najstarsze dzieła z jej zbiorów

18 czerwca 2018
17:00
ul. Rayskiego 3, Lublin