Uroczystość przyznania nagrody im. prof. Ryszarda Bendera

11 listopada 2017
14:15
sala kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Ryszarda Bendera, ufundowanej przez rodzinę, za najlepszą pracę doktorską z dziedziny historii Polski nowożytnej i najnowszej oraz katolicyzmu społecznego, odbyła się 11 listopada 2017 roku, w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Współorganizatorem był Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie przy udziale Instytutu Historii KUL. W Kapitule nagrody, obok rodziny zasiedli uczniowie: Prof. Mieczysław Ryba, Prof. Mirosław Piotrowski i Prof. Eugeniusz Niebelski.

W uroczystości wzięli udział: Maria Bender – żona Prof. Ryszarda Bendera oraz dzieci: Prof. Agnieszka Bender, Bogna Bender-Motyka, Iwo Bender. Wydarzenie odbyło się przy udziale licznie zgromadzonej publiczności, w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego dzięki uprzejmości Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka, który również wziął udział w spotkaniu.

Na wstępie głos zabrali: Iwo Bender i Agnieszka Bender. Krótko przedstawili ideę ufundowania nagrody oraz wyjaśnili wybór daty jej przyznania. Przypomnieli udział Prof. Ryszarda Bendera w przywróceniu Święta Niepodległości 11 listopada, który upomniał się o nie już podczas obrad Sejmu 9 listopada 1988 roku.

Prof. Agnieszka Bender zapowiedziała intencję powołania Fundacji im. Prof. Ryszarda Bendera, która będzie miała w planach propagowanie myśli i dzieła Profesora, w tym również fundowanie nagród dla młodych naukowców. Następnie sylwetkę Profesora przypomnieli Prof. Mieczysław Ryba i Prof. Mirosław Piotrowski. Obaj podkreślili ogromne zasługi ich Mistrza na niwie nauki, zwłaszcza w dziedzinie badań w obszarze historii najnowszej, katolicyzmu społecznego i Narodowej Demokracji. Dodali też, że mimo iż naukę Profesor stawiał zawsze na pierwszym miejscu, działalność publiczną i społeczną traktował z ogromnym zaangażowaniem.

Po tej części, nastąpiło wręczenie nagród, które otrzymali, za następujące rozprawy doktorskie:
1. Michał Andrzejczak, Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939.
2. Rafał Łatka, Polityka władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980-1989.
3. Marcin Wypych, Przemiany społeczno-polityczne na Lubelszczyźnie wobec wydarzeń października 1956 r.

Uroczystość zwieńczyło wystąpienie Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka.

Po części oficjalnej, miał miejsce koncert kwartetu skrzypcowego „Cztery struny świata”, który wykonał utwory patriotyczne.