Prace modernizacyjne w budynku KIK w Lublinie zostały przeprowadzone dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu państwa z Funduszu Promocji Kultury.