Wydawnictwa

Publikacje wydane lub współfinansowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie:

(w porządku chronologicznym)

 1. Cz. Strzeszewski, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995,
 2. Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane ks. prof. Stanisławowi Kowalczykowi, pod red. E. Balawajdera, ks. P. Niteckiego, A. Jabłońskiego, Sandomierz 1997,
 3. Na przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Ryszardowi Benderowi, pod red. M. Piotrowskiego, Lublin 1997,
 4. W. Niedźwiadek-Sanecki, Kamienie, Lublin 1998,
 5. M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 – Centrala, Lublin 2000,
 6. Czesław Strzeszewski – współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Księga pamiątkowa, pod red. E. Balawajdera, R. Bendera, ks. S. Kowalczyka, ks. J. Mariańskiego, ks. F. J. Mazurka, Lublin 2002,
 7. Ludzie „Solidarności”. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” – MSW Biuro „C”, Lublin 2002,
 8. W. Michalski, Pięć wieków poezji o Lublinie, Lublin 2002,
 9. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie w latach 1944-1947 w opracowaniach funkcjonariuszy MSW, pod red. P. Mirskiego i J. Twardowskiego, Lublin 2002,
 10. M. Piotrowski, Syndrom PRL-u. Wybór artykułów, Warszawa 2004,
 11. M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii w latach 1944-1956, Lublin 2006,
 12. W 86. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Lublin 2006.
 13. Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie (1976-2008), wstęp i opracowanie: Marian Szołucha, Lublin 2008.
 14. Amargas lamentaciones : un tesoro de la espiritualidad y la cultura polaca para el Papa Francisco y el Mundo Hispano / coordinación del proecto y traducción de textos Pablo de la Fuente y Cezary Taracha con la participación de Marek Bochniak, Isabel Césped, Jacek Gołębiowski, María Ibañez Cánovas, Leticia López Martínez, Marek Niczyporuk, Evelin Alexandra Orduz Bautista, Mirosław Pieńkowski, Jessica Quezada Núñez, Marek Sołowiej, Maciej Szymczak, Marcela Velasteguí Herrera ; Cátedra del Mundo Hispano. Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II, Pro Iberia Instituto Hispano-Polaco, Lublin 2015.
 15. Grzegorz Chomyszyn, Dwa Królestwa, Lublin 2016 [wydawnictwo w języku ukraińskim].

Ponadto, wspólną inicjatywą ODiSS, Towarzystwa Naukowego KUL i lubelskiego KIK-u było wydanie trzeciego, ostatniego tomu Słownika Biograficznego Katolicyzmu Społecznego (Lublin 1995).

Z inicjatywy wydawniczej KIK-u ukazała się również książka pt. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli (wyda