Open AI, niegdyś fundacja non-profit obecnie spółka, zajmuje się oprogramowaniem sztucznej inteligencji. Open AI powstało w roku 2015 jako fundacja non-profit, a w 2019 roku w struktury fundacji wprowadzono kapitał inwestorski. Obecną formą organizacyjną Open AI jest LLC (z ang. Limited Liability Company) czyli odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestorem większościowym z 49%, jest Microsoft, który do dnia dzisiejszego włożył tą firmę dziesiątki milionów dolarów. Open AI odpowiada za różne wersji GPT, systemu interakcji z tym systemem znanemu jak Chat GPT. Mniej znanym faktem jest, iż Open AI stoi za DALL-E czy systemem zdolnym generować grafiki na podstawie opisów użytkowników systemu. Warto dodać, że początkowo w projekt zaangażowany był Elon Musk i Peter Thiel, współtwórca Paypala.

17 Listopada 2023 roku Zarząd Open AI podjął decyzję o zwolnieniu CEO Sama Altmana. Jednocześnie rezygnację złożył prezes Greg Brockman. Decyzję podjęto błyskawicznie i nagle. Sama fundacja jak i członkowie jej organów są czempionami doliny krzemowej i pozornie nic nie wskazywało na tak zaskakujący obrót sytuacji. Jako oficjalną przyczynę odwołania podana braki w komunikacji z zarządem i błędy w reprezentacji poglądów zarządu przed inwestorami. Najmniej chyba takiego obrotu spodziewał się Sam Altman, wybrany CEO roku 2023 magazynu Times. Ale ten, szalony wydawałoby się ruch zarządu, nie był bynajmniej ruchem bez podstaw. Roszady kadrowe w spółce poprzedził bowiem list naukowców, pracowników spółki, ostrzegający zarząd przed zagrożeniami bezpieczeństwa. By zrozumieć o czym mowa, należy przedstawić, czym jest współcześnie rozumiana Sztuczna Inteligencja. To system oparty na maszynie, który dla określonego zestawu celów może przewidywać, rekomendować lub podejmować decyzje mające wpływ na środowisko rzeczywiste i wirtualne. To swego rodzaju oprogramowanie oparte na algorytmach, które za pomocą serii danych wejściowych dostarcza dane wyjściowe. Czemu więc budzi to tak żywe emocje?

Bo zagadnienie sztucznej inteligencji zawiera w sobie problem AGI (z ang. Artificial General Inteligence), czyli ogólną Sztuczną Inteligencję. AGI to system AI, który swoim poziomem zrównany jest, bądź przewyższa inteligencję ludzką. Prawdopodobnie tego właśnie dotyczył list naukowców Open AI. Dziennikarze branży informowali również o super sekretnym projekcie „Q”, który miał stanowić podstawę do zwolnienia obu panów. Przecieki dotyczące decyzji Open AI nie poprzestawały na powyższym i przedstawiały konflikt wartości w spółce. Założenia inwestorów nie zgadzały się z pierwotną naturą non-profit Open AI. Sam, miał zdaniem tych wyjawianych sekretnie informacji, nie zawsze sprawdzać się w swojej roli. Promować miał raczej szefów poszczególnych grup niż szarych pracowników. Zresztą ci właśnie starsi rangą pracownicy poparli go, żądając powrotu swojego byłego szefa i zwolnienia zarządu. Sam Altman miał też aż nazbyt łatwo pogodzić się z nowym biznesowym modelem. Potwierdziło się, że decyzje nagłe i zarządzanie przez chaos rzadko się sprawdza, a jeszcze rzadziej znajduje oparcie. I tak już 18 listopada (sic!) rozpoczęły się negocjacje o powrocie byłego dyrektora generalnego. Sam Altman miał przez chwilę opcję dołączenia do zespołów badawczych Microsoftu, ale jak się okazało parcie inwestorów na Open AI było zbyt silne i już 21 listopada Sam Altman i Greg Brockman wrócili do swoich poprzednich ról w spółce. Do nowego zarządu tymczasowego wybrano Breta Taylora, Lawrance Summer i Adama D’Angelo. W nowym zarządzie Microsoft ma otrzymać jedno miejsce bez prawa głosu.

Projekt Open AI był źródłem również innych kontrowersji. Tak na przykład saga spółki Sama, która zajmować miała się filtrowaniem danych wejściowych pod kątem ryzyka wystąpienia w danych elementów toksycznych. W wyżej wymienionym przypadku skandalicznym miała być sytuacja pracowników spółki Sama w tym wynagrodzenie na ich rękę. Open AI zostało pozwane przez wielu autorów w tym przez Gildię Pisarzy Ameryki

Ułudnym marzeniem ludzkości od zarania wieków jest tworzenie życia, panowanie nad nim. Średniowieczny Homunkulus, czy Golem z czeskiej Pragi, który zbuntował się przeciw swoim twórcom. Niby owoc poznania dobrego i złego, który miał zrównać, jak kłamliwie mijając się z prawdą twierdził wąż, pierwszych rodziców z Bogiem. Takim właśnie owocem co dla niektórych wydaje się być AGI, tego dotyczy wyścig zbrojeń między wschodem i zachodem. Kto będzie pierwszy, powie sobie bez mała bluźnierczo, że stworzył, niezależnie od procesów naturalnych, życie.

Autor: Igor Jarocki